Urbár Martin p. s.
Hrdinov SNP 43,
036 01 Martin
Slovenská republika

IČO: 14 22 55 57
DIČ: 2020432326
IČ DPH: SK2020432326

Ekonomické oddelenie
E-mail: ekonom@urbarmt.sk

Tel.: 0917 565 619
Obchodné oddelenie
E-mail: obchod@urbarmt.sk
Mobil: 0911 991 545
Tel.: 043 / 423 73 29
Predseda výboru UMT
E-mail: predseda@urbarmt.sk
Tel.: 0905 796 998
Výbor UMT
E-mail: vybor@urbarmt.sk
Tel.: 043 / 423 73 29
Dozorná rada UMT
E-mail: dr@urbarmt.sk
Tel.: 0911 968 000
Palivové drevo
E-mail: urbarmt@urbarmt.sk
Tel.: 0917 565 619
Prevádzkové hodiny
Pondelok - piatok
8:00 - 15:30
Hodiny pre verejnosť
Pondelok - piatok
8:00 - 11:00

Dokumenty UMT
na tejto stránke nájdete kópie jednotlivých zápisníc zo zasadnutí orgánov UMT. Jednotlivé zápisnice zo zasadnutí výboru UMT a dozornej rady UMT si môžete stiahnuť kliknutím na ikonu súboru. V prípade, že chcete podrobnejšie informácie o UMT, alebo chcete nahliadnuť do ďalších dokumentov, môžete nás navštíviť v priestoroch urbárne a využiť hodiny pre verejnosť prípadne si dohodnúť pre vás vyhradený čas.
Vážení podielníci,
Zápisnice zo zhromaždení UMT
Zhromaždenie 2023
Zhromaždenie 2021
Zhromaždenie 2022
Zápisnica Výboru UMT 25. 1. 2021
Zápisnica Výboru UMT 9. 2. 2021
Zápisnica Výboru UMT 22. 2. 2021
Zápisnica Výboru UMT 5. 3. 2021
Zápisnica Výboru UMT 15. 3. 2021
Zápisnica Výboru UMT 29. 3. 2021
Zápisnica Výboru UMT 26. 4. 2021
Zápisnica Výboru UMT 12. 7. 2021
Zápisnica Výboru UMT 30. 8. 2021
Dokumenty výboru UMT za rok 2021
Zápisnica Výboru UMT 28. 9. 2021
Zápisnica Výboru UMT 11. 10. 2021
Uznesenia Výboru 2021
Zápisnica Výboru UMT 14. 2. 2022
Zápisnica Výboru UMT 21. 3. 2022
Dokumenty výboru UMT za rok 2022
Zápisnica Výboru UMT 28. 4. - 30. 5. 2022
Zápisnica Výboru UMT 16. 6. 2022
Zápisnica Výboru UMT 26. 7. 2022
Zápisnica Výboru UMT 26.9. 2022
Zápisnica Výboru UMT 31.10. 2022
Zápisnica Výboru UMT 10.11. 2022
Zápisnica Výboru UMT 19.12. 2022
Uznesenia Výboru 2022
Dokumenty výboru UMT za rok 2023
Zápisnica Výboru UMT 30.1. 2023
Zápisnica Výboru UMT 6.2. 2023
Zápisnica Výboru UMT 6.3. 2023
Zápisnica Výboru UMT 17.4. 2023
Zápisnica Výboru UMT 29.5. 2023
Zápisnica Výboru UMT 17.7. 2023
Zápisnica Výboru UMT 20.9. 2023
Zápisnica Výboru UMT 9.11. 2023
Zápisnica Výboru UMT 29.11. 2023
Uznesenia Výboru 2023
Zápisnica Dozornej rady UMT 12. 2. 2021
Zápisnica Dozornej rady UMT 18. 2. 2021
Zápisnica Dozornej rady UMT 7. 4. 2021
Zápisnica Dozornej rady UMT 17. 8. 2021
Dokumenty Dozornej rady UMT za rok 2021
Zápisnica Dozornej rady UMT 8. 10. 2021
Zápisnica Dozornej rady UMT 21. 4. 2022
Dokumenty Dozornej rady UMT za rok 2022
Zápisnica Dozornej rady UMT 27. 7. 2022
Zápisnica Dozornej rady UMT 18. 11. 2022
Zápisnica Dozornej rady UMT 23. 11. 2022
Zápisnica Dozornej rady UMT 29. 11. 2022
Zápisnica Dozornej rady UMT 12. 12. 2022
Dokumenty Dozornej rady UMT za rok 2023
Zápisnica Dozornej rady UMT 6. 2. 2023
Zápisnica Dozornej rady UMT 30. 3. 2023
Zápisnica Dozornej rady UMT 20. 7. 2023
Zápisnica Dozornej rady UMT 24. 11. 2023
Zápisnica Dozornej rady UMT 27. 11. 2023
Dokumenty Dozornej rady UMT za rok 2024
Zápisnica Dozornej rady UMT 23. 1. 2024
Zápisnica Dozornej rady UMT 25. 1. 2024
Zápisnica Dozornej rady UMT 30. 1. 2024
Prevody podielov
WEB Manuál Prevod podielov UMT