Urbár Martin p. s.
Hrdinov SNP 43,
036 01 Martin
Slovenská republika

IČO: 14 22 55 57
DIČ: 2020432326
IČ DPH: SK2020432326

Ekonomické oddelenie
E-mail: ekonom@urbarmt.sk

Tel.: 0917 565 619
Obchodné oddelenie
E-mail: obchod@urbarmt.sk
Mobil: 0911 991 545
Tel.: 043 / 423 73 29
Predseda výboru UMT
E-mail: predseda@urbarmt.sk
Tel.: 0905 796 998
Výbor UMT
E-mail: vybor@urbarmt.sk
Tel.: 043 / 423 73 29
Dozorná rada UMT
E-mail: dr@urbarmt.sk
Tel.: 0911 968 000
Palivové drevo
E-mail: urbarmt@urbarmt.sk
Tel.: 0917 565 619
Prevádzkové hodiny
Pondelok - piatok
8:00 - 15:30
Hodiny pre verejnosť
Pondelok - piatok
8:00 - 11:00

O nás
S radosťou Vás vítam na stránkach nášho nového webu. Verím, že bude Vašim ako aj našim sprievodcom v novej etape rozvoja. Má ambíciu byť súčasťou bežného hospodársko – spoločenského života nášho pozemkového spoločenstva.

Staňte sa našimi partnermi, našimi očami, našimi zdrojmi inšpirácií, ale aj konštruktívnymi kritikmi, ktorí sú pre náš ďalší rozvoj dôležití.
Prajem Vám motivujúce čítanie a teším sa na našu spoluprácu.


Vladimír Švehla
predseda pozemkového spoločenstva

Vážení podielníci,
vážení priatelia lesa,
vážení návštevníci nášho webu,