Urbár Martin p. s.
Hrdinov SNP 43,
036 01 Martin
Slovenská republika

IČO: 14 22 55 57
DIČ: 2020432326
IČ DPH: SK2020432326

Ekonomické oddelenie
E-mail: ekonom@urbarmt.sk

Tel.: 0917 565 619
Obchodné oddelenie
E-mail: obchod@urbarmt.sk
Mobil: 0911 991 545
Tel.: 043 / 423 73 29
Predseda výboru UMT
E-mail: predseda@urbarmt.sk
Tel.: 0905 796 998
Výbor UMT
E-mail: vybor@urbarmt.sk
Tel.: 043 / 423 73 29
Dozorná rada UMT
E-mail: dr@urbarmt.sk
Tel.: 0903 264 321
Palivové drevo
E-mail: urbarmt@urbarmt.sk
Tel.: 0917 565 619
Prevádzkové hodiny
Pondelok - piatok
8:00 - 15:30
Hodiny pre verejnosť
Pondelok - piatok
8:00 - 11:00

Novinky
Nákup nového čelného nakladača
UMT p.s. obstaralo nový čelný nakladač KUBOTA R070. Nakladač bude primárne slúžiť na manipuláciu guľatiny v našom hlavnom sklade dreva a pri našej rozrastajúcej sa linke na výrobu palivového dreva.
Vedenie UMT rozhodlo o nákupe z dôvodu zlého technického stavu pôvodného nakladača, ktorý po posúdení nákladnosti opráv a nedostupnosti nových dielov nemalo zmysel rekonštruovať.
Nákup malotraktora pre potreby škôlky
V lesnej školke UMT, ktorá sa nachádza v lokalite Lázky, prebieha dlhodobo zamýšľaný projekt obnovy areálu a jeho technického zázemia. V rámci obnovy strojového parku a predpokladanom zvyšovaní produkcie, vedenie UMT rozhodlo o nákupe multifunkčného malotraktora KUBOTA.
Traktor bude intenzívne slúžiť pri obhospodareni škôlky ako náhrada za starý poruchový malotraktor, ktorý ostáva naďalej v službách UMT ako druhý malotraktor.
Výstavby pracoviska na výrobu palivového dreva
S obrovským nárastom produkcie palivového dreva v minulom roku prestalo naše exterierové pracovisko kapacitne a priestorovo zvládať tento nápor. Výkyvy počasia ako aj zlé umiestnenie brzdili produkciu.
Keďže vedenie uvažuje o ďalšom rozvoji produkcie palivového dreva rozhodlo sa pre výstavbu haly pre jeho produkciu. Prvým krokom bolo zhotovenie základov a betonovej platne na ktorej sa momentálne testuje optimálne rozmiestnenie technológie a manipulačné koridory. Samotná výstavba haly prebehne v druhom kroku.
Rekonštrukcia priestorov na ubytovanie v sídle UMT
UMT prenajíma viacero izieb v priestoroch urbárne. Ich štandard sa však postupom času výrazne prepadol, až sa stal prakticky neakceptovateľným pre klientov.
Na základe tohto došlo k rozhodnutiu aspoň čiastočne rekonštruovať tieto priestory. Výsledkom by mala byť vyššia konkurencieschopnosť v ubytovaní v lokalite ako aj možnosť ponúkať takéto ubytovanie za vyššie ceny.
.

Rozšírenie autoparku UMT o vozidlo UAZ 452 Buchanka
UMT v roku 2022 zakúpil pre potreby prevozu v lesnom teréne vozidlo UAZ 452
"Buchanka" s kapacitou 9 miest. Nákup nového vozidla výrazne zefektívnil presun personálu, nakoľko pred tým bolo potrebné mať na presun 8 zamestnancov v lese dve vozidlá typu pick-up s vodičmi. Zároveň je vozidlo schopné viezť ďalšie vybavenie na prácu v lese.
Valné zhromaždenie podielníkov UMT 2023
Dňa 22. 4. 2023 o 9:00 hodine sa uskutoční v zasadačke Mestského úradu v Martine, Nám. S. H. Vajanského 1, zhromaždenie podielnikov a členov Urbáru Martin, pozemkové spoločenstvo v Martine,
Spolku bývalých urbarialistov, lesné hospodárstvo v Martine a
spoluvlastníkov oddelenej nehnutelnosti.
Výsadba 170 000 stromčekov v prvom polroku 2021
Ako každý rok aj v roku 2021 je jednou z priorít vedenia UMT zabezpečenie včasnej výsadby sadeníc na všetkých ťažobných plochách. Preto aj v tomto roku pokračujeme s výsadbou sadeníc z našej lesnej škôlky. Na jar sme z vlastných kapacít, za hojnej pomoci sezónnych zamestancov vysadili 170 000 sadeníc.
UMT je dlhodobo jedným z lídrov v tejto oblasti. Dôraz je pritom kladený na kvalitu ako aj skladbu sadeníc.

Myslíme na budúcnosť.
Rozšírenie produkcie palivového dreva
UMT sa dlhodobo venuje produkcií kvalitatívneho palivového dreva. Nakoľko je o tento produkt v poslednom čase zvýšený záujem, UMT sa snaží vyhovieť dopytu a navýšiť produkciu. To však znamená dobudovanie technologického parku ako aj zabezpečenie dostatku drevnej hmoty.
Preto sa v týchto dňoch môžu vyskytnúť výpadky v našich dodávkach. Prosíme vás o zhovievavosť, pracujeme na vašej dodávke.

Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.
Viac informácií tu