Urbár Martin p. s.
Hrdinov SNP 43,
036 01 Martin
Slovenská republika

IČO: 14 22 55 57
DIČ: 2020432326
IČ DPH: SK2020432326

Ekonomické oddelenie
E-mail: ekonom@urbarmt.sk

Tel.: 043 / 423 73 29
Obchodné oddelenie
E-mail: obchod@urbarmt.sk
Mobil: 0911 991 545
Tel.: 043 / 423 73 29
Predseda výboru UMT
E-mail: predseda@urbarmt.sk
Tel.: 0905 796 998
Výbor UMT
E-mail: vybor@urbarmt.sk
Tel.: 043 / 423 73 29
Dozorná rada UMT
E-mail: dr@urbarmt.sk
Tel.: 0903 264 321
Palivové drevo
E-mail: urbarmt@urbarmt.sk
Tel.: 0917 565 619
Prevádzkové hodiny
Pondelok - piatok
8:00 - 15:30
Hodiny pre verejnosť
Pondelok - piatok
8:00 - 11:00
V prípade, že ste podielník alebo obchodný partner UMT máte možnosť využiť rozšírený prístup k ďalším informáciam určeným len pre vás. Pre tento prístup je potrebné byť prihlásený.
Ak máte záujem o tieto informácie a ešte nie ste registrovaný, môžete tak urobiť kliknutím na tlačítko: "Registrovať"

Obchodné súťaže
Ponuka na predaj cca 1300 m3 drevnej hmoty v dĺžkach.
Ponúkame na predaj 300 m3 surovej drevnej hmoty v dĺžkach. Plus opcia na 1000 m3 drvnej hmoty v dĺžkach. Obhliadka a výberové konanie sa uskutoční dňa 21. marca 2023 o 9:00 hod, OM Hlavná dolina Javorna
V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie>
Zadanie výberového konania:
Ponuka na ťažbu a približovanie dreva - v. kalamita
UMT ponúka zhotoviteľom vykonať spracovanie vetrovej kalamity - v rozsahu cca 850 m2. Obhliadka a výberové konanie sa uskutoční dňa 20. 3. 2023. V prípade záujmu ako dodavateľ kontaktujte obchodné oddelenie UMT p.s.
V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie>
Zadanie výberového konania:
Ponuka na ťažbu a približovanie dreva - v. kalamita
UMT ponúka zhotoviteľom vykonať spracovanie vetrovej kalamity - v rozsahu cca 500 m2. Obhliadka a výberové konanie sa uskutoční dňa 16. 3. 2023. V prípade záujmu ako dodavateľ kontaktujte obchodné oddelenie UMT p.s.
V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie>
Zadanie výberového konania:
Ponuka na predaj cca 1400 m3 drevnej hmoty v dĺžkach.
Ponúkame na predaj 1400 m3 surovej drevnej hmoty v dĺžkach. Plus opcia na 1500 m3 drvnej hmoty v dĺžkach. Obhliadka a výberové konanie sa uskutoční dňa 7. marca 2023 o 9:00 hod, OM Hlavná dolina Javorna
V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie>
Zadanie výberového konania:
Ponuka na predaj cca 500 m3 drevnej hmoty vo výrez. na OM.
Ponúkame na predaj 500 m3 surovej drevnej hmoty. Plus opcia na vlákninu a hmotu v dĺžkach. Obhliadka a výberové konanie sa uskutoční dňa 21. februára 2023 o 8:00 hod, Urbáreň, sidlo UMT p.s.
V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie>
Zadanie výberového konania:
Ponuka na predaj biomasu-zbytky po ťažbe v porastoch na OM.
Ponúkame na predaj biomasu-zbytky po ťažbe v porastoch. Obhliadka a výberové konanie sa uskutoční dňa 26. 1. 2023 o 8:00 hod. Sídlo Urbáru Martin p.s.
V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie>
Zadanie výberového konania:
Ponuka na predaj biomasu-zbytky po ťažbe v porastoch na OM.
Ponúkame na predaj biomasu-zbytky po ťažbe v porastoch. Obhliadka a výberové konanie sa uskutoční dňa 13. 1. 2023 o 8:00 hod. Sídlo Urbáru Martin p.s.
V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie>
Zadanie výberového konania:
Ponuka na predaj cca 550 m3 drevnej hmoty v dĺžkach na OM.
Ponúkame na predaj 550 m3 ( Plus opcia na 850m3 ) surovej drevnej hmoty. Obhliadka a výberové konanie sa uskutoční dňa 21. 11. 2022 o 9:00 hod. OM Hlavná dolina Javorna
V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie>
Zadanie výberového konania:
Ponuka na ťažbu a približovanie dreva - prebierka do 50. r.
UMT ponúka zhotoviteľom vykonať ťažbu a približovanie dreva - v rozsahu cca 2400 m2. Proces výberového konania sa začal 1. 11. 2022. V prípade záujmu ako dodavateľ kontaktujte obchodné oddelenie UMT p.s.
V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie>
Zadanie výberového konania:
Ponuka na predaj cca 450 m3 drevnej hmoty v dĺžkach na OM.
Ponúkame na predaj 1000 m3 surovej drevnej hmoty. Obhliadka a výberové konanie sa uskutoční dňa 16. 11. 2022 9:00 hod. Chata Kaplná - Kantor
V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie>
Zadanie výberového konania:
Ponuka na ťažbu a približovanie dreva .
UMT ponúka zhotoviteľom vykonať ťažbu a približovanie dreva - suchárová kalamita v rozsahu cca 300 m2. Obhliadka a výberové konanie sa koná dňa 24.10.2022 09:00 hod. Sídlo UMT p.s.
V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie>
Zadanie výberového konania:
Ponuka na ťažbu a približovanie dreva .
UMT ponúka zhotoviteľom vykonať ťažbu a približovanie dreva - suchárová kalamita+obnovná ťažba v rozsahu cca 1500 m2. Obhliadka a výberové konanie sa koná dňa 12.10.2022 09:00 hod. Kaplná - Kantor
V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie>
Zadanie výberového konania:
Ponuka na predaj cca 1000 m3 drevnej hmoty v dĺžkach na OM.
Ponúkame na predaj 1000 m3 surovej drevnej hmoty. Obhliadka a výberové konanie sa uskutoční dňa 11.10.2022 9:00 hod. OM Hlavná dolina Javorna
V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie>
Zadanie výberového konania: