Urbár Martin p. s.
Hrdinov SNP 43,
036 01 Martin
Slovenská republika

IČO: 14 22 55 57
DIČ: 2020432326
IČ DPH: SK2020432326

Ekonomické oddelenie
E-mail: ekonom@urbarmt.sk

Tel.: 0917 565 619
Obchodné oddelenie
E-mail: obchod@urbarmt.sk
Mobil: 0911 991 545
Tel.: 043 / 423 73 29
Predseda výboru UMT
E-mail: predseda@urbarmt.sk
Tel.: 0905 796 998
Výbor UMT
E-mail: vybor@urbarmt.sk
Tel.: 043 / 423 73 29
Dozorná rada UMT
E-mail: dr@urbarmt.sk
Tel.: 0903 264 321
Palivové drevo
E-mail: urbarmt@urbarmt.sk
Tel.: 0917 565 619
Prevádzkové hodiny
Pondelok - piatok
8:00 - 15:30
Hodiny pre verejnosť
Pondelok - piatok
8:00 - 11:00

Orgány UMT
Štatutár UMT p.s.
Štatutárom Urbár Martin pozemkové spoločenstvo je jeho predseda.
Aktuálne túto fukciu vykonáva Ing. Vladimír Švehla

Výbor UMT p.s.
Výbor predstavuje výkonný a štatutárny orgán, ktorý rozhoduje a riadi fungovanie UMT p.s..

Aktuálnymi členmi výboru UMT p.s. sú:


Ing. Vladimír Švehla, predseda
Tel.: 0905 796 998

Ing. Branislav Bella, člen výboru
Tel.: 0918 797 129

JUDr. Igor Steindl, člen výboru
Tel.: 0949 316 043

MVDr. Ján Varinský, člen výboru
Tel.: 0915 865 712

Ing. Ján Buchanec, člen výboru
Tel.: 0905 544 444

Dozorná rada UMT p.s.
Dozorná rada kontrolný orgán, ktorý kontroluje fungovanie UMT p.s..

Aktuálnymi členmi Dozornej rady UMT p.s. sú:


Ing. Marek Veverica, predseda dozornej rady
Tel.: 0903 264 321

Martin Malek Bc., člen dozornej rady
Tel.: 0911 968 000

Peter Chmúrny, člen dozornej rady
Tel.: 0905 282 876