Urbár Martin p. s.
Hrdinov SNP 43,
036 01 Martin
Slovenská republika

IČO: 14 22 55 57
DIČ: 2020432326
IČ DPH: SK2020432326

Ekonomické oddelenie
E-mail: ekonom@urbarmt.sk

Tel.: 043 / 423 73 29
Obchodné oddelenie
E-mail: obchod@urbarmt.sk
Mobil: 0911 991 545
Tel.: 043 / 423 73 29
Predseda výboru UMT
E-mail: predseda@urbarmt.sk
Tel.: 0905 796 998
Výbor UMT
E-mail: vybor@urbarmt.sk
Tel.: 043 / 423 73 29
Dozorná rada UMT
E-mail: dr@urbarmt.sk
Tel.: 0903 264 321
Palivové drevo
E-mail: urbarmt@urbarmt.sk
Tel.: 0917 565 619
Prevádzkové hodiny
Pondelok - piatok
8:00 - 15:30
Hodiny pre verejnosť
Pondelok - piatok
8:00 - 11:00
V prípade, že ste podielník alebo obchodný partner UMT máte možnosť využiť rozšírený prístup k ďalším informáciam určeným len pre vás. Pre tento prístup je potrebné byť prihlásený.
Ak máte záujem o tieto informácie a ešte nie ste registrovaný, môžete tak urobiť kliknutím na tlačítko: "Registrovať"

Zhromaždenie podielnikov
Zhromaždenie podielnikov 2022

01. 10. 2022

Dokument číslo 8. / priloha1
Dokument číslo 8. / priloha2
Pozvánka na zhromaždenie 01. 10. 2022
Dňa 01. 10. 2022 o 9:00 hodine sa konalo v zasadačke Mestského úradu v Martine, Námestie Svetozára Hurbana Vajanského čís. 1, zhromaždenie podielnikov a členov Urbáru Martin, pozemkové spoločenstvo v Martine, Spolku bývalých urbarialistov, lesné hospodárstvo v Martine a spoluvlastníkov oddelenej nehnutelnosti.
Prílohy k zdromaždeniu 1. 10. 2022
Dokument číslo 8. / priloha3
Dokument číslo 8. / priloha4
Dokument číslo 7. / 01. 10. 2022
Dokument číslo 8. / 01. 10. 2022
Správa o stave spoločenstva UMT 01. 10. 2022
Správa dozornej rady UMT 01. 10. 2022
Správa o stave spoločenstva SBU. 01. 10. 2022
Správa revíznej komisie SBU. 01. 10. 2022
Dokument číslo 5. / 01. 10. 2022
Dokument číslo 6. / 01. 10. 2022
Zhromaždenie podielnikov Urbáru Martin p.s. a SBU l.h.
Dokument číslo 9. / 01. 10. 2022
Dokument číslo 10. / 01. 10. 2022
Dokument číslo 11. / 01. 10. 2022
Dokument číslo 12. / 01. 10. 2022
Účtovná závierka za rok 2021
Dokument číslo 9. / priloha1
Notárska zápisnica :