Novinky
Zhromaždenie podielnikov Urbáru Martin p.s. a SBU l.h.
Dňa 22. 4. 2023 o 9:00 hodine sa uskutočnilo v zasadačke Mestského úradu v Martine, Nám. S. H. Vajanského 1, zhromaždenie podielnikov a členov Urbáru Martin, pozemkové spoločenstvo v Martine,
Spolku bývalých urbarialistov, lesné hospodárstvo v Martine a
spoluvlastníkov oddelenej nehnutelnosti.

S priebehom zhromaždenia a výsledkami hlasovania sa môžete oboznámiť v notárskej zápisnici ktorú nájdete pod týmto článkom.
Notárska zápisnica :
Štúdia využiteľnosti Kantorskej doliny
Vedenie Urbáru sa dlhodobo zamýšľa ako zachovať nehnuteľný majetok ležiaci v Kantorskej doline pre daľšie generácie podielnikov. Zároveň uvažuje nad jeho efektívnym využitím. Pre lepšie pochopenie potenciálu doliny a možností revitalizácie jednotlivých stavieb si nechalo vedenie UMT zhotoviť štúdiu využiteľnosti Kantorskej doliny ako celku.

Kliknutím na odkaz uvedený nižšie sa so štúdiou možete sami oboznámiť.

Feasibility study - Kantorská dolina:
Urbár Martin p. s.
Hrdinov SNP 43,
036 01 Martin
Slovenská republika

IČO: 14 22 55 57
DIČ: 2020432326
IČ DPH: SK2020432326

Ekonomické oddelenie
E-mail: ekonom@urbarmt.sk

Tel.: 0917 565 619
Obchodné oddelenie
E-mail: obchod@urbarmt.sk
Mobil: 0911 991 545
Tel.: 043 / 423 73 29
Predseda výboru UMT
E-mail: predseda@urbarmt.sk
Tel.: 0905 796 998
Výbor UMT
E-mail: vybor@urbarmt.sk
Tel.: 043 / 423 73 29
Dozorná rada UMT
E-mail: dr@urbarmt.sk
Tel.: 0903 264 321
Palivové drevo
E-mail: urbarmt@urbarmt.sk
Tel.: 0917 565 619
Prevádzkové hodiny
Pondelok - piatok
8:00 - 15:30
Hodiny pre verejnosť
Pondelok - piatok
8:00 - 11:00