Urbár Martin p. s.
Hrdinov SNP 43,
036 01 Martin
Slovenská republika

IČO: 14 22 55 57
DIČ: 2020432326
IČ DPH: SK2020432326

Ekonomické oddelenie
E-mail: ekonom@urbarmt.sk

Tel.: 0917 565 619
Obchodné oddelenie
E-mail: obchod@urbarmt.sk
Mobil: 0911 991 545
Tel.: 043 / 423 73 29
Predseda výboru UMT
E-mail: predseda@urbarmt.sk
Tel.: 0905 796 998
Výbor UMT
E-mail: vybor@urbarmt.sk
Tel.: 043 / 423 73 29
Dozorná rada UMT
E-mail: dr@urbarmt.sk
Tel.: 0911 968 000
Palivové drevo
E-mail: urbarmt@urbarmt.sk
Tel.: 0917 565 619
Prevádzkové hodiny
Pondelok - piatok
8:00 - 15:30
Hodiny pre verejnosť
Pondelok - piatok
8:00 - 11:00

Zhromaždenie podielnikov
Zhromaždenie podielnikov 2024

13. 4. 2024

Dokument č. 9 : Cenová ponuka na obstaranie fóliovníka RICHEL 1280 XR300 pre sˇkôlku Lazy / Bystricˇka
Pozvánka a demo hlasovacieho lístka na zhromaždenie 13. 4. 2024
Dňa 13. 4. 2024 o 9:00 hodine sa uskutočnilo v zasadačke Mestského úradu v Martine zhromaždenie podielnikov a členov Urbáru Martin, pozemkové spoločenstvo v Martine,
Spolku bývalých urbarialistov, lesné hospodárstvo v Martine a
spoluvlastníkov oddelenej nehnutelnosti.

Ďakujeme našim podielnikom a členom za účasť a hlasovanie na zhromaždení.
Prílohy k zhromaždeniu 13. 4. 2024
Dokument č. 7 : Plán hospodárenia, investícií a opráv UMT p.s. v roku 2024
Dokument č. 8 : Prezentácia rekonštrukcie chaty UMT na Martinských holiach
Dokument č. 1: Správa o stave spoločenstva UMT p.s.
Dokument č. 2: Správa o stave spolku SBU l.h.
Dokument č. 3: Správa DR UMT p.s.
Dokument č. 4: Správa RK SBU l.h.
Dokument č. 5: Účt. závierka UMT p.s. za rok 2023
Dokument č. 6 : Schválenie - odsúhlasenie výšky nájomného na podiel na rok 2024
Zhromaždenie podielnikov Urbáru Martin p.s. a SBU l.h.
Notárska zápisnica :