Urbár Martin p. s.
Hrdinov SNP 43,
036 01 Martin
Slovenská republika

IČO: 14 22 55 57
DIČ: 2020432326
IČ DPH: SK2020432326

Ekonomické oddelenie
E-mail: ekonom@urbarmt.sk

Tel.: 0917 565 619
Obchodné oddelenie
E-mail: obchod@urbarmt.sk
Mobil: 0911 991 545
Tel.: 043 / 423 73 29
Predseda výboru UMT
E-mail: predseda@urbarmt.sk
Tel.: 0905 796 998
Výbor UMT
E-mail: vybor@urbarmt.sk
Tel.: 043 / 423 73 29
Dozorná rada UMT
E-mail: dr@urbarmt.sk
Tel.: 0911 968 000
Palivové drevo
E-mail: urbarmt@urbarmt.sk
Tel.: 0917 565 619
Prevádzkové hodiny
Pondelok - piatok
8:00 - 15:30
Hodiny pre verejnosť
Pondelok - piatok
8:00 - 11:00

Prenájom parciel
Prenájom parciel pre individuálnu rekreáciu
Urbár Martin pozemkové spoločenstvo disponuje okrem lesnej pôdy určenej na lesohospodársku činnosť aj vysoko bonitnými pozemkami vhodnými na individuálnu rekreáciu. V prípade, že takéto pozemky sú v danom momente k dispozícií a nekolidujú s územným plánom alebo inou stavebnou reguláciou je možné si ich prenajať na výstavbu rekreačných domov a chát.

Ak máte o takúto parcelu záujem, možete si podať oficiálnu žiadosť a uchádzať sa tak o jej dlhodobý prenájom.
V prípade potreby a podrobnejších informácií, obráťte sa prosím na sekretariát predsedu UMT.
E-mail: urbarmt@urbarmt.sk
Tel.: 043 / 423 73 29
Smernica na určenie ceny nájmov pre nájomné zmluvy UMT