Urbár Martin p. s.
Hrdinov SNP 43,
036 01 Martin
Slovenská republika

IČO: 14 22 55 57
DIČ: 2020432326
IČ DPH: SK2020432326

Ekonomické oddelenie
E-mail: ekonom@urbarmt.sk
Mobil: 0903 044 350
Tel.: 043 / 423 73 29
Obchodné oddelenie
E-mail: obchod@urbarmt.sk
Mobil: 0911 991 545
Tel.: 043 / 423 73 29
Predseda výboru UMT
E-mail: predseda@urbarmt.sk
Tel.: 0905 796 998
Výbor UMT
E-mail: vybor@urbarmt.sk
Tel.: 043 / 423 73 29
Dozorná rada UMT
E-mail: dr@urbarmt.sk
Tel.: 0911 968 000
Palivové drevo
E-mail: urbarmt@urbarmt.sk
Tel.: 0917 565 619
Prevádzkové hodiny
Pondelok - piatok
8:00 - 15:30
Hodiny pre verejnosť
Pondelok - piatok
8:00 - 11:00
V prípade, že ste podielník alebo obchodný partner UMT máte možnosť využiť rozšírený prístup k ďalším informáciam určeným len pre vás. Pre tento prístup je potrebné byť prihlásený.
Ak máte záujem o tieto informácie a ešte nie ste registrovaný, môžete tak urobiť kliknutím na tlačítko: "Registrovať"

Zhromaždenie podielnikov
Zhromaždenie ( valné zhromaždenie ) podielnikov , 02. 12. 2021
Dokument číslo 9. 2.12.2021
Dokument číslo 10. 2.12.2021
Pozvánka na zhromaždenie podielnikov / členov UMT a SBU , 02.12.2021
Výbor Urbáru Martin, pozemkové spoločenstvo v Martine ( ďalej len UMT ) a výbor Spolku bývalých urbarialistov, lesné hospodárstvo v Martine ( ďalej len SBU ) oznamujú všetkým podielnikom / členom , že zhromaždenie podielnikov / členov sa bude konať dňa 02. 12. 2021 o 10:00 hodine v priestoroch UMT , Hrdinov SNP 42, 036 01 Martin, a to výlučne korešpondenčnou formou, t.j. bez priamej účasti podielnikov / členov.
Prílohy k zdromaždeniu 2. 12. 2021
Dokument číslo 11. 2.12.2021
Dokument číslo 12. 2.12.2021
Dokument číslo 13. 2.12.2021
Dokument číslo 7. 2.12.2021
Dokument číslo 8. 2.12.2021
Správa o stave spoločenstva 2.12.2021
Správa dozornej rady UMT 2.12.2021
Správa revíznej komisie SBU. 2.12.2021
Dokument číslo 4. 2.12.2021
Dokument číslo 5. 2.12.2021
Dokument číslo 6. 2.12.2021
Účtovná závierka za rok 2020
Jozef Sekeráš - životopis kandidáta náhr. Výb
Ing. J. Branický - životopis kandidáta náhr. DR
Ing. Stolárik - životopis kandidáta náhr. DR
Jana Hlavajová - životopis kandidáta RK SBU
Zhromaždenie podielnikov korešpondenčnou formou