Urbár Martin p. s.
Hrdinov SNP 43,
036 01 Martin
Slovenská republika

IČO: 14 22 55 57
DIČ: 2020432326
IČ DPH: SK2020432326

Ekonomické oddelenie
E-mail: ekonom@urbarmt.sk

Tel.: 0917 565 619
Obchodné oddelenie
E-mail: obchod@urbarmt.sk
Mobil: 0911 991 545
Tel.: 043 / 423 73 29
Predseda výboru UMT
E-mail: predseda@urbarmt.sk
Tel.: 0905 796 998
Výbor UMT
E-mail: vybor@urbarmt.sk
Tel.: 043 / 423 73 29
Dozorná rada UMT
E-mail: dr@urbarmt.sk
Tel.: 0911 968 000
Palivové drevo
E-mail: urbarmt@urbarmt.sk
Tel.: 0917 565 619
Prevádzkové hodiny
Pondelok - piatok
8:00 - 15:30
Hodiny pre verejnosť
Pondelok - piatok
8:00 - 11:00

Aktivity pre podielníkov UMT
Záchrana arboreta v priestoroch lesnej škôlky UMT - brigáda
Pre našich podielníkov a priateľov UMT pripravujeme na jeseň 2021 brigádu spojenú s prehliadkou nášho historicky a dendrologicky zaujímavého arboreta v priestoroch lesnej škôlky UMT Lázky nad Bystričkou. O termíne vás budeme včas informovať na našej webstránke.

Tešíme sa na vašu účasť.
Kurz výsadby lesných drevín pre dobrovoľníkov a členov UMT
Pre našich podielníkov a priateľov UMT pripravujeme na jar 2022 kurz výsadby lesných drevín priamo s praktickými ukážkami práce. Kurz bude opäť prebiehať v priestoroch lesnej škôlky UMT Lázky nad Bystričkou. Pre tých, ktorým táto duchu prospešná činnosť učaruje sa môžu následne zúčastniť reálnej výsadby na našich pestovných plochách vo Veľkej a Malej fatre. O termíne vás budeme včas informovať na našej webstránke.

Tešíme sa na vašu účasť.
V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať >
Exkurzia s výkladom v porastoch UMT vo Veľkej a Malej doline.
Keďže sa verejnosť stále viac zaujíma o lesné porasty a lesy ako také, rozhodli sme sa aj my ako lesné pozemkové spoločenstvo prispieť k rozširovaniu povedomia v tejto oblasti. Pripravili sme pre vás organizovanú prehliadku našich porastov s odborným výkladom a možnosťou diskusie s našimi odbornými lesnými hospodármi na túto tému v odbornej rovine. Exkurzie sa budú konať v priebehu roka 2022. O termíne a mieste konania vás budeme včas informovať na našej webstránke.

Tešíme sa na vašu účasť.
V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať >
V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať >