Novinky
Výzva pre podielnikov
23.11. 2021, Bystrička

Vážené dámy, vážení páni,
členovia Spolku bývalých urbarialistov, lesného hospodárstva v Martine, a členovia Urbáru Martin, pozemkového spoločenstva, dovoľujem si vás osloviť krátko pred konaním nášho Zhromaždenia, ktoré zo známych dôvodov bude opäť korešpondenčné.

Uvedomujem si, že ste zahrnutí množstvom informácií, a to nielen ohľadom...


Viac informácií >
Zhromaždenie ( valné zhromaždenie ) podielnikov 2. 12. 2021
Zhromaždenie podielnikov korešpondenčnou formou

Výbor Urbáru Martin, pozemkové spoločenstvo v Martine ( ďalej len UMT ) a výbor Spolku bývalých urbarialistov, lesné hospodárstvo v Martine ( ďalej len SBU ) oznamujú všetkým podielnikom / členom , že zhromaždenie podielnikov / členov sa bude konať dňa 02.12.2021 o 10:00 hodine v priestoroch UMT , Hrdinov SNP 42, 036 01 Martin, a to výlučne korešpondenčnou formou, t.j. bez priamej účasti podielnikov / členov.

Viac informácií >

Rozšírenie produkcie palivového dreva
UMT sa dlhodobo venuje produkcií kvalitatívneho palivového dreva. Nakoľko je o tento produkt v poslednom čase zvýšený záujem, UMT sa snaží vyhovieť dopytu a navýšiť produkciu. To však znamená dobudovanie technologického parku ako aj zabezpečenie dostatku drevnej hmoty.
Preto sa v týchto dňoch môžu vyskytnúť výpadky v našich dodávkach. Prosíme vás o zhovievavosť, pracujeme na vašej dodávke.

Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.

Urbár Martin p. s.
Hrdinov SNP 43,
036 01 Martin
Slovenská republika

IČO: 14 22 55 57
DIČ: 2020432326
IČ DPH: SK2020432326

Ekonomické oddelenie
E-mail: ekonom@urbarmt.sk
Mobil: 0903 044 350
Tel.: 043 / 423 73 29
Obchodné oddelenie
E-mail: obchod@urbarmt.sk
Mobil: 0911 991 545
Tel.: 043 / 423 73 29
Predseda výboru UMT
E-mail: predseda@urbarmt.sk
Tel.: 0905 796 998
Výbor UMT
E-mail: vybor@urbarmt.sk
Tel.: 043 / 423 73 29
Dozorná rada UMT
E-mail: dr@urbarmt.sk
Tel.: 0911 968 000
Palivové drevo
E-mail: urbarmt@urbarmt.sk
Tel.: 0917 565 619
Prevádzkové hodiny
Pondelok - piatok
8:00 - 15:30
Hodiny pre verejnosť
Pondelok - piatok
8:00 - 11:00
V prípade, že ste podielník alebo obchodný partner UMT máte možnosť využiť rozšírený prístup k ďalším informáciam určeným len pre vás. Pre tento prístup je potrebné byť prihlásený.
Ak máte záujem o tieto informácie a ešte nie ste registrovaný, môžete tak urobiť kliknutím na tlačítko: "Registrovať"